Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329240 nr. 52

29 240 Veiligheid op school

Nr. 52 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 maart 2013

Met mijn brief van 22 januari jl. (Kamerstuk 29 240, nr. 51) heb ik u geïnformeerd over mijn voornemen om samen met de Kinderombudsman tot een gezamenlijk en breed gedragen plan van aanpak van pesten in het onderwijs te komen. Hiertoe heb ik de afgelopen weken gesproken met leden van uw Kamer, sectororganisaties, wetenschappers, ouders, schoolleiders, leraren en leerlingen.

Hierbij bied ik u, mede namens de Kinderombudsman, ons plan van aanpak van pesten aan1.

Ik informeer uw Kamer begin volgend jaar over de vorderingen in de uitvoering van dit plan van aanpak.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer