Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-09-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29214-61".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-131165
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-09-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voortgangsrapportage verbetering subsidiebeheer VWS
Dossiernummer 29214
Dossiertitel Subsidiebeleid VWS
Identifier kst-29214-61
Indiener E.I. Schippers
Ondernummer 61
Onderwerp Cultuur en recreatie | Sport
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-09-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Subsidiebeleid VWS; Brief regering; Voortgangsrapportage verbetering subsidiebeheer VWS
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012