Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-10-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29023-350".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Energie
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-09-30
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg over de congestie op het elektriciteitsnet in Limburg en Noord-Brabant (Kamerstuk 29023-311)
Dossiernummer 29023
Dossiertitel Voorzienings- en leveringszekerheid energie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-29023-350
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Indiener R.D. Reinders
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 350
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1051483
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-10-03
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de congestie op het elektriciteitsnet in Limburg en Noord-Brabant (Kamerstuk 29023-311)
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2022-2023