Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-04-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28982-104".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-61606
Bijlage blg-61608
Bijlage blg-61609
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-04-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 28982;31209
Dossiertitel Liberalisering energiemarkten
Identifier kst-28982-104
Indiener M.J.A. van der Hoeven
Indiener J.C. Huizinga-Heringa
Ondernummer 104
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-04-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Liberalisering energiemarkten ; Brief regering; Invulling moties CO2-opslag Barendrecht
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2009-2010