Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-08-2003 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28870-44".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2003-08-26
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 28870
Dossiertitel Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-28870-44
Indiener BRULS
Ondernummer 44
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Organisatietype staten generaal
PS key KST69682
Publicatiedatum 2003-08-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet werk en bijstand; Amendement over de mogelijk een deel van inkomsten uit arbeid niet te verrekenen met de bijstand gedurende maximaal 6 maanden
Vergaderjaar 2002-2003