Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200428851 nr. 17

28 851
Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID BLOK

Ontvangen 15 september 2003

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel Av, wordt artikel 11.7 als volgt gewijzigd:

I

In het tweede lid wordt «commerciële doeleinden» vervangen door: commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.

II

Het vijfde lid vervalt.

Toelichting

Het is toegestaan om klanten te benaderen op hun e-mail adres met commerciële communicatie. In het eerste lid van dit artikel wordt gesproken over commerciële ideële of charitatieve doeleinden. Immers ook voor ideële of charitatieve organisaties is het van belang om via elektronische berichten contact te onderhouden met hun leden en/of donateurs. Voorgesteld wordt om dit aanvullend op te nemen in tweede lid. De regulering in lid 5 vloeit rechtstreeks voort uit te wet bescherming persoonsgegevens, het is overbodig om deze bepaling dan hier te herhalen en deze verplichting nogmaals op te leggen.

Blok