Kamerstukken in dossier 28851

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Brief staatssecretaris ter aanbieding briefwisseling met Eurocommissaris Reding over kabinetstandpunt t.a.v. het onderhavige Europese regelgevingskader

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-04-2008 2007-2008 Kamerstuk 28851, nr. 58 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (253 kB)

  Reactie mw. Reding op NL standpunt over EU-voorstellen voor regulering telecomsector

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  22-04-2008 2007-2008 28851, nr. 58 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (485 kB)

  Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken over Nederlands standpunt ten aanzien van de voorstellen van de Europese Commissie voor de herziening van het EU-reguleringskader voor de elektronische communicatiesector

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  22-04-2008 2007-2008 28851, nr. 58 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (33 kB)

  Wijziging van o.a. Telecommunicatiewet i.v.m. implementatie Europese regelgeving voor elektron. communicatienetwerken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-01-2008 2007-2008 Kamerstuk 28851, nr. 57 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Brief staatssecretaris over herzieningsvoorstellen EU-reguleringskader voor de elektronische communicatiesector

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-01-2008 2007-2008 Kamerstuk 28851, nr. 56 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (21 kB)

  Aanvulling Nederlands standpunt ten aanzien van de voorstellen van de Commissie voor de herziening van het EU-reguleringskader voor de elektronische communicatiesector

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-01-2008 2007-2008 28851, nr. 56 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (14 kB)

  Wijziging van o.a. Telecommunicatiewet i.v.m. implementatie Europese regelgeving voor elektron. communicatienetwerken; Verslag schriftelijk overleg over toegang tot de kabel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2007 2006-2007 Kamerstuk 28851, nr. 55 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging van o.a. Telecommunicatiewet i.v.m. implementatie Europese regelgeving voor elektron. communicatienetwerken; Brief minister bij aanbieding conceptreactie Nederland op voorstellen Europese Commissie inzake herziening EU-regelgevingskader elektronische communicatiesector

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-11-2006 2006-2007 Kamerstuk 28851, nr. 54 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (65 kB)

  Reactie van Nederland op de voorstellen van de Europese Commissie voor herziening van het EU-regelgevingskader voor de elektronische communicatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  14-11-2006 2006-2007 28851, nr. 54 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (19 kB)

  Brief aan mevrouw Reding, lid van de Europese Commissie inzake herziening reguleringskader elektronische communicatiesector

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  14-11-2006 2006-2007 28851, nr. 54 Tweede Kamer der Staten-Generaal