Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328851 nr. 16

28 851
Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DAM

Ontvangen 10 september 2003

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel VII, punt 4, vervalt: derde lid,.

Toelichting

In het huidige wetsvoorstel is slechts overtreding van artikel 11.7, derde lid, strafbaar gesteld. Echter, overtreding van de overige leden zou eveneens strafbaar moeten zijn. Het gehele artikel 11.7 dient daarom onder de wet op de economische delicten te vallen. Daarmee zijn overtreders van het opt-in en opt-out regime voor ongewenste elektronische berichten (eerste en tweede lid) strafbaar, ook indien zij hun berichten vanuit het buitenland verzenden. Hetzelfde geldt voor overtreders van het vierde en vijfde lid.

Van Dam