Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328851 nr. 15

28 851
Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DAM

Ontvangen 10 september 2003

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel Av, wordt in artikel 11.7, eerste lid, de zinsnede «indien de desbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend» vervangen door: mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend

Toelichting

Middels dit amendement wordt de bewijslast voor het verlenen van toestemming voor het ontvangen van elektronische berichten bij de verzender neergelegd.

Van Dam