Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-10-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28844-67".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-190968
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Uitvoering van de motie Heijnen-Schouw (Kamerstuk 33000 VII, nr. 12) over integriteit in het openbaar bestuur
Dossiernummer 28844
Dossiertitel Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie
Identifier kst-28844-67
Indiener J.W.E. Spies
Ondernummer 67
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-10-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie; Brief regering; Uitvoering van de motie Heijnen-Schouw (Kamerstuk 33000 VII, nr. 12) over integriteit in het openbaar bestuur
Uitgiftedatum 2012-10-29
Vergaderjaar 2012-2013