28 844 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 165 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 januari 2019

Hierbij stuur ik u de volgende rapporten:

  • de rapportage Immigratie- en Naturalisatiedienst, analyse naar kwetsbaarheden van het beslisproces uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers (PwC)1;

  • Het onderzoek naar de afhandeling van de klokkenluidersmelding bij de IND van 2017 uitgevoerd door de heer Ruys van ABD-Topconsult2 en

  • de eindrapportage Onderzoek Directie Dienstverlenen uitgevoerd door Ernst & Young3.

Het betreft de integrale versie van de rapporten die ik uw Kamer heden heb gestuurd. Deze rapporten zullen tot en met 1 juli 2019 vertrouwelijk ter inzage in de Tweede Kamer worden gelegd bij het Centraal Informatiepunt van uw Kamer.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
2

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
3

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven