Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528807 nr. 170

28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza)

Nr. 170 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 november 2014

Op een pluimveebedrijf in Kamperveen (Overijssel) is op 21 november jl. een uitbraak van vogelgriep (Aviaire Influenza, AI) van de H5-variant vastgesteld. AI virus van het type H5 is bestrijdingsplichtig volgens Europese regelgeving.

Met deze brief informeer ik u over deze besmetting, de maatregelen, alsmede de stand van zaken van de besmetting in Ter Aar.

Vogelgriep Kamperveen

Het gaat om een pluimveebedrijf met in totaal rond 10.000 dieren. Het besmette bedrijf wordt zo snel mogelijk geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Uit voorzorg worden voor de mensen die betrokken zijn bij de ruiming beschermende maatregelen getroffen.

Het gaat bij deze besmetting om een H5-variant van de vogelgriep. Het is nog niet duidelijk of het om een laagpathogene of een hoogpathogene variant gaat. Nadere analyse door het CVI moet dit uitwijzen. De verwachting is dat de resultaten van deze analyse vandaag beschikbaar komen.

De Europese regelgeving schrijft voor dat er een 3 en 10 kilometer gebied wordt ingesteld (beschermings- en toezichtsgebied). Binnen dit gebied liggen 34 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Ook worden contacten van het besmette bedrijf onderzocht.

Vogelgriep Ter Aar

Onderzoekers hebben inmiddels vastgesteld dat de vogelgriep op het bedrijf in Ter Aar de hoogpathogene H5N8 betreft. Deze variant werd ook aangetroffen op het bedrijf in Hekendorp. De ruiming zal naar verwachting vandaag worden afgerond. In de straal van 10 km cirkel rondom Ter Aar zijn geen bedrijven met vogelgriep aangetroffen.

Maatregelen

De hoogpathogene variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zoönose, wat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Dit gebeurt alleen als er sprake is van direct en intensief contact met besmet pluimvee. Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep, over het algemeen verloopt vogelgriep bij mensen mild.

De gisteren afgekondigde maatregelen blijven in stand. Ik verwijs u hiervoor naar mijn brief van 20 november jl. over Vogelgriep Ter Aar (Kamerstuk 28 807, nr. 168).

Vanzelfsprekend zal ik u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma