Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228807 nr. 151

28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza)

Nr. 151 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag 15 augustus 2012

Vrijdag jongstleden (10 augustus 2012) heb ik u geïnformeerd over een besmetting van vogelgriep (aviaire influenza, AI) op een legpluimveebedrijf in Hagestein in de provincie Utrecht (Kamerstuk 28 807, nr. 150). In deze brief informeer ik u nader over de ziekteverwekker en over het verloop van de ruimingswerkzaamheden en de ontsmetting van het bedrijf.

Op vrijdagavond (10 augustus 2012) is na onderzoek door het Centraal Veterinair Instituut (CVI) definitief vast komen te staan dat de ziektekiem een zogenaamde laagpathogene, milde variant van AI betreft. Deze variant is niet gevaarlijk voor mensen. Wel bestaat de mogelijkheid dat deze laagpathogene variant zich ontwikkelt tot een hoogpathogene vorm van AI. Daarom is het besmette bedrijf conform het beleid, zoals afgesproken in Europees verband, uit voorzorg en geruimd en ontsmet. Op 13 augustus 2012 is door het CVI vastgesteld dat het gaat om de H7N7 variant.

Bij de vorige uitbraak van laagpathogene AI op 17 maart 2012 op een kalkoenenbedrijf in Kelpen-Oler (Limburg) waren er problemen bij het doden van de dieren. De NVWA heeft naar aanleiding hiervan het contract met het ruimingsbedrijf beëindigd en de procedures rond de uitvoering en het toezicht op het doden van vogels bij een AI-uitbraak aangescherpt (zie ook Kamerbrief schriftelijk overleg vogelgriep van 29 mei 2012). Ook is een ander bedrijf gecontracteerd voor het doden van de vogels.

Op zaterdag 11 augustus 2012 zijn de ruimingswerkzaamheden gestart. Het proces van bewusteloos maken en doden is goed verlopen en de vooraf vastgestelde parameters voor welzijn zijn gehaald. Na het doden van het pluimvee zijn de kadavers verzameld, afgevoerd en vernietigd.

Ten slotte zijn de lege stallen ontsmet. Deze eerste ontsmettingsronde is zondagavond 12 augustus afgerond. Wanneer zich geen complicaties voordoen, kunnen de maatregelen in het éénkilometergebied na drie weken opgeheven worden. Het bedrijf blijft nog enkele weken onder toezicht.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker