Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228807 nr. 150

28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza)

Nr. 150 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 augustus 2012

Op een pluimveebedrijf in Hagestein in de provincie Utrecht is op 10 augustus 2012 een uitbraak van vogelgriep (Aviaire Influenza, AI) H7-variant vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om laag pathogene (milde) variant.

Het betreft een legpluimveebedrijf met twee stallen en met vrije uitloop, met in totaal 38 000 stuks pluimvee. Binnen een straal van 3 km van het besmette bedrijf bevinden zich geen andere commerciële pluimveebedrijven.

Met deze brief informeer ik u over de besmetting en de maatregelen die ik heb getroffen.

Vogelgriep

Vogelgriep is een ziekte bij vogels en pluimvee. Hoog pathogene AI (HPAI) is de meest ernstige vorm en gaat gepaard met grote sterfte onder pluimvee en verspreidt zich zeer snel. HPAI heeft daarom grote gevolgen voor de pluimveesector.

Daarnaast kan HPAI een risico voor de volksgezondheid zijn. HPAI is daarom bestrijdingsplichtig in de EU-regelgeving.

Laag pathogene AI (LPAI) is een mildere vorm met meestal slechts geringe ziekteverschijnselen. Omdat LPAI H5 en LPAI H7 in pluimvee kunnen muteren naar een hoog pathogene variant zijn deze eveneens bestrijdingsplichtig gemaakt.

Monitoring

In Nederland wordt standaard gemonitord op vogelgriep en geldt een meldplicht bij een verdenking. De besmetting op dit bedrijf is gevonden via deze monitoring. Monsters afkomstig van dit bedrijf bleken positief voor AI. Monsters van het bedrijf zijn nader onderzocht door het Centraal Veterinair Instituut, dat de besmetting met H7 op 10 augustus 2012 heeft bevestigd.

Maatregelen besmette bedrijf, beperkingsgebied en screening op basis van Europese richtlijn 2005/94

AI H7, zowel de milde als hoog pathogene variant, zijn bestrijdingsplichtig. Alle kippen op het bedrijf worden daarom op 11 augustus geruimd. Omdat het gebied rond het besmette bedrijf een pluimveearm gebied is, wordt een beperkingsgebied met een straal van één kilometer rondom het besmette bedrijf ingesteld.1

Binnen dit beperkingsgebied zijn de standaardmaatregelen van kracht, die altijd worden ingesteld bij een besmetting met een LPAI. Omdat er geen andere commerciële bedrijven in de één kilometer zone liggen, is in dit geval alleen het vervoersverbod van belang. Elk vervoer van pluimvee en in gevangenschap gehouden levende vogels is verboden. Voor de autosnelwegen A2 en A27 wordt een ontheffing gegeven.

Vervolg

Het beperkingsgebied en de maatregelen op het besmette bedrijf kunnen na afronding van de voorgeschreven reinigings- en ontsmettingsprocedures worden opgeheven. Het beperkingsgebied en de daaraan gekoppelde maatregelen kunnen 21 dagen na de voorlopige ontsmetting worden opgeheven.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.