Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-02-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28807-130".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-02-17
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op verzoek Ormel over het al dan niet publiceren van onderzoeksgegevens inzake genetische modificatie van een H5N1 vogelgriepvirus
Dossiernummer 28807
Dossiertitel Vogelpestcrisis (Aviaire influenza)
Identifier kst-28807-130
Indiener E.I. Schippers
Ondernummer 130
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-02-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vogelpestcrisis (Aviaire influenza); Brief regering; Reactie op verzoek Ormel over het al dan niet publiceren van onderzoeksgegevens inzake genetische modificatie van een H5N1 vogelgriepvirus
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012