28 760 Meerjarenplan Alfabetisering

Nr. 56 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2016

Hierbij bieden wij u aan het op 18 april 2016 door ons vastgestelde rapport Aanpak van laaggeletterdheid1.

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

drs. B. (Barbara) Goezinne, wnd. secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven