Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228760 nr. 27

28 760 Meerjarenplan Alfabetisering 2003–2006

Nr. 27 MOTIE VAN HET LID ELIAS

Voorgesteld 27 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering gemeenten verplicht educatietrajecten taal en rekenen in te kopen bij regionale opleidingscentra;

overwegende, dat de regering de kwaliteit en effectiviteit van genoemde educatietrajecten wil verhogen en voorts de prijs-kwaliteitsverhouding wil verhelderen;

overwegende, dat gemeenten nu niet kunnen kiezen voor een private educatieaanbieder;

constaterende, dat private educatieaanbieders van taal- en rekentrajecten een rol kunnen spelen in de beoogde kwaliteitsslag, maar nu zijn uitgesloten van het aanbieden van educatietrajecten aan gemeenten;

constaterende, dat lering moet worden getrokken uit de marktwerking in het aanbod van inburgeringscursussen, opdat negatieve effecten die zich daarbij voordeden, worden voorkomen;

verzoekt de regering gemeenten toe te staan educatietrajecten taal en rekenen in te kopen bij zowel regionale opleidingscentra als private aanbieders, waarbij uiteraard vooraf heldere kwalitatieve en procedurele criteria zullen moeten worden opgesteld waaraan aanbieders moeten voldoen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elias