Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-01-2003 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28746-B".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 28746
Dossiertitel Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-28746-B
Ondernummer B
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
PS key KST66194
Publicatiedatum 2003-01-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek; Advies en nader rapport
Vergaderjaar 2002-2003