Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-2002 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28741-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2002-12-13
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 28741
Dossiertitel Jeugdcriminaliteit
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-28741-1
Ondernummer 1
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype staten generaal
PS key KST65873
Publicatiedatum 2002-12-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Jeugdcriminaliteit; Brief minister bij aanbieding van het Actieprogramma aanpak jeugdcriminaliteit 2003-2006
Vergaderjaar 2002-2003