Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-12-2002 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28727-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 28727
Dossiertitel Verandering in de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-28727-3
Ondernummer 3
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Bestuur | Parlement
Onderwerp Bestuur | Provincies
Organisatietype staten generaal
Pskey KST65500
Publicatiedatum 2002-12-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Verandering Grondwet tot aanvulling van bepalingen over verkiezing volksvertegenwoordigers bij zwangerschap, ziekte; Memorie van toelichting
Vergaderjaar 2002-2003