Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-11-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28719-94".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-616305
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-11-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Effectiviteit re-integratie en bevorderen professionele uitvoering
Dossiernummer 28719
Dossiertitel Reïntegratiebeleid
Identifier kst-28719-94
Indiener J. Klijnsma
Ondernummer 94
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-11-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Reïntegratiebeleid; Brief regering; Effectiviteit re-integratie en bevorderen professionele uitvoering
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016