Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28719-90".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Agenda over flexibel werk vanuit de WWB (uitvoering motie van de leden Kerstens en Potters, Kamerstuk 28719, nr. 87)
Dossiernummer 28719
Dossiertitel Reïntegratiebeleid
Identifier kst-28719-90
Indiener J. Klijnsma
Ondernummer 90
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Reïntegratiebeleid; Brief regering; Agenda over flexibel werk vanuit de WWB (uitvoering motie van de leden Kerstens en Potters, Kamerstuk 28719, nr. 87)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015