Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-05-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28719-72".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-04-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 28719
Dossiertitel Reïntegratiebeleid
Identifier kst-28719-72
Indiener J.P.H. Donner
Ondernummer 72
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-05-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Reïntegratiebeleid; Brief regering; Statistiek Re-integratie Gemeenten
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2009-2010