Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-03-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28719-71".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-02-23
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 28719
Dossiertitel Reïntegratiebeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-28719-71
Indiener Klijnsma J.
Indiener Donner J.P.H.
Ondernummer 71
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST141234
Publicatiedatum 2010-03-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Reïntegratiebeleid; Brief regering; Resultaten van re-integratie en de invulling van het voor de zomer op te leveren onderzoek (uitvoering motie Meeuwis c.s. 32 123 XV, nr.26)
Type kamerstuk Brief regering
Vergaderjaar 2009-2010