Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-10-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28638-105".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-259150
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Gevolgen behandeling Wrp voor beleid op prostitutie en mensenhandel en toezeggingen over uitstapprogramma's
Dossiernummer 28638
Dossiertitel Mensenhandel
Identifier kst-28638-105
Indiener I.W. Opstelten
Ondernummer 105
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-10-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Mensenhandel ; Brief regering; Gevolgen behandeling Wrp voor beleid op prostitutie en mensenhandel en toezeggingen over uitstapprogramma's
Uitgiftedatum 2013-10-24
Vergaderjaar 2013-2014