Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328600-XIV nr. 17

28 600 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2003

nr. 17
MOTIE VAN HET LID SCHREIJER-PIERIK C.S.

Voorgesteld 5 november 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat;

– het voorkómen van schade aan de fauna alleen mogelijk is via het administratief zware instrument van de provinciale ontheffing (artikel 68 van de Flora- en faunawet);

– op dit moment geen adequaat beheer van de vos, de zwarte kraai en de kauw mogelijk is;

– adequaat beheer van de vos en zwarte kraai vanwege de schade aan fauna en beheer van de zwarte kraai en kauw vanwege schade aan landbouwgewassen dringend gewenst is;

– een landelijke vrijstelling voor de genoemde diersoorten effectief beheer mogelijk kan maken en bestuurs- en administratieve lasten belangrijk kan terugdringen;

nodigt de regering uit;

– schade aan de fauna op te nemen als belang in artikel 65 van de Flora- en Faunawet, waardoor plaatsing van de vos op de landelijke vrijstellingslijst mogelijk wordt;

– de vos, de zwarte kraai en de kauw op de landelijke vrijstellingslijst te plaatsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schreijer-Pierik

Blaauw

Geluk

Van den Brink

Van der Vlies

Teeven

De Jong