Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-11-2002 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28600-XIII-30".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2002-11-20
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 28600-XIII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2003
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-28600-XIII-30
Indiener VENDRIK C.S.
Ondernummer 30
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Economie | ICT
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype staten generaal
PS key KST64791
Publicatiedatum 2002-11-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling begroting van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2003; Motie over o.a. stimuleren van verspreiding en ontwikkeling van open source software in de publieke sector
Vergaderjaar 2002-2003