28 385
Evaluatie Meststoffenwet

nr. 102
MOTIE VAN HET LID WAALKENS C.S.

Voorgesteld 20 december 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het vaststellen van de werkingscoëfficiënt en de gebruiksnormen de milieuruimte aangeeft van bedrijven;

constaterende, dat er een verschil in werkingscoëfficiënt is tussen bedrijven die koeien opstallen en zij die de koeien buiten laten lopen;

spreekt uit, dat koeien in de weide op alle mogelijke manieren moet worden gestimuleerd;

verzoekt de regering de werkingscoëfficiënt en de gebruiksnormen voor bedrijven die weiden en opstallen zodanig te middelen dat er niet meer milieuruimte wordt gebruikt, maar dat de discriminatoire werking er uit wordt gehaald om daarmee de weidende bedrijven een betere uitgangspositie te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Waalkens

Snijder-Hazelhoff

Polderman

Naar boven