Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-04-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28362-44".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-04-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Klaver en Ploumen over uitspreken dat de rechtspositie van burgers versterkt moet worden
Dossiernummer 28362
Dossiertitel Reikwijdte van artikel 68 Grondwet
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-28362-44
Indiener J.F. Klaver
Indiener E.M.J. Ploumen
Ondernummer 44
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-04-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Reikwijdte van artikel 68 Grondwet; Motie; Motie van de leden Klaver en Ploumen over uitspreken dat de rechtspositie van burgers versterkt moet worden
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2020-2021