Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028345 nr. 230

28 345 Aanpak huiselijk geweld

Nr. 230 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 april 2020

Hierbij bied ik u het onderzoek Ontwikkelingen adviezen en meldingen Veilig Thuis aan, samen met het eindrapport Opvangplaatsen voor acute crisissituaties1. In verband met de coronacrisis is er geen beleidsreactie bijgevoegd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.