28 345 Aanpak huiselijk geweld

Nr. 219 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 218

Voorgesteld 21 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit journalistiek onderzoek is gebleken dat in Nederland «homogenezingsbehandelingen» of «conversietherapieën» aangeboden worden met als doel mensen te «genezen van hun homo- of biseksualiteit»;

overwegende dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dergelijke «therapieën» leiden tot permanente (psychische) schade aan jongeren en kwetsbare personen;

spreekt uit dat dat iemands seksuele geaardheid absoluut niet te «genezen» is;

verzoekt de regering, om diepgaand en onafhankelijk te laten onderzoeken in welke mate jongeren en kwetsbare personen in Nederland worden blootgesteld aan «homogenezingsbehandelingen» of «conversietherapieën» en de Kamer daarover voor het einde van het jaar te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Van den Hul

Özütok

Naar boven