Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201628345 nr. 169

28 345 Aanpak huiselijk geweld

Nr. 169 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 september 2016

Graag wil ik uw Kamer met het oog op het op 12 oktober aanstaande geplande Algemeen Overleg (AO) geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) over het volgende informeren. De heer Sprokkereef heeft aangegeven zijn advies over de aanscherping van de meldcode en de werkwijze Veilig Thuis iets later dan verwacht af te ronden (zie bijgevoegde brief1).

Na ontvangst van het advies zal ik u dit samen met de voortgangsrapportage GIA zo spoedig mogelijk doen toekomen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl