Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 28345 nr. 169

Gepubliceerd op 9 september 2016 10:47

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier28 345 Aanpak huiselijk geweld

Nr. 169 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 september 2016

Graag wil ik uw Kamer met het oog op het op 12 oktober aanstaande geplande Algemeen Overleg (AO) geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) over het volgende informeren. De heer Sprokkereef heeft aangegeven zijn advies over de aanscherping van de meldcode en de werkwijze Veilig Thuis iets later dan verwacht af te ronden (zie bijgevoegde brief1).

Na ontvangst van het advies zal ik u dit samen met de voortgangsrapportage GIA zo spoedig mogelijk doen toekomen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl