Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-04-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28330-33".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-04-20
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 28330
Dossiertitel Herstructurering openbaar bibliotheekwerk
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-28330-33
Ondernummer 33
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype staten generaal
Pskey KST130075
Publicatiedatum 2009-04-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Herstructurering openbaar bibliotheekwerk; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2008-2009