Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-03-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28325-138".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 februari 2011, inzake bouwregelgeving, funderingsproblematiek en brandveiligheid
Dossiernummer 28325
Dossiertitel Bouwregelgeving 2002-2006
Identifier kst-28325-138
Indiener E. van Middelkoop
Ondernummer 138
Onderwerp Economie | Bouwnijverheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-03-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Verslag
Taal nl
Titel Bouwregelgeving 2002-2006; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 februari 2011, inzake bouwregelgeving, funderingsproblematiek en brandveiligheid
Uitgiftedatum 2011-03-08
Vergaderjaar 2010-2011