Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201028325 nr. 123

28 325 Bouwregelgeving 2002–2006

Nr. 123 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2010

Op 13 april jl. heeft uw Kamer de motie Vietsch c.s. (Kamerstuk 28 325, nr. 122) aanvaard waarin gevraagd wordt om toezending van de amvb met de wijzigingen van het Bouwbesluit naar Uw Kamer vóór toezending aan de Raad van State.

Ik ben voornemens om begin juni 2010 deze amvb aan te bieden aan de Raad van State. Deze amvb is te beschouwen als een aanzienlijke dereguleringsactie van de bouwregelgeving en zal de toegankelijkheid van de bouwregelgeving verder verbeteren. Om die reden ook wordt door veel marktpartijen op een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding aangedrongen.

Om verlies van tijd zoveel mogelijk te voorkomen zal ik begin mei 2010 u de materiële inhoud van de amvb doen toekomen. Ik heb de hoop en het vertrouwen dat uw Kamer mogelijkheid ziet om deze brief, indien nodig, te bespreken voordat het verkiezingsreces op 21 mei 2010 ingaat.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop