Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201028325 nr. 122

28 325 Bouwregelgeving 2002–2006

Nr. 122 MOTIE VAN HET LID VIETSCH C.S.

Voorgesteld 8 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat wijziging van het Bouwbesluit kan plaatsvinden via een algemene maatregel van bestuur met nahang;

overwegende, dat de komende wijziging van het Bouwbesluit zeer ingrijpend is;

van mening, dat de wijzigingen gevolgen hebben voor veiligheid van burgers, kosten van gebouwen en controle van de gebouwen aan de eisen van het Bouwbesluit;

verzoekt de regering de wijzigingen naar de Tweede Kamer te sturen voor toezending aan de Raad van State voor advies voor de vaststelling van de wijziging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vietsch

Van der Burg

Boelhouwer

Jansen