Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-04-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28325-105".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2009-04-09
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 28325
Dossiertitel Bouwregelgeving 2002–2006
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-28325-105
Ondernummer 105
Onderwerp Economie | Bouwnijverheid
Organisatietype staten generaal
PS key KST129965
Publicatiedatum 2009-04-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Bouwregelgeving 2002-2006; Brief van de Minister van Justitie
Vergaderjaar 2008-2009