28 286 Dierenwelzijn

Nr. 970 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 maart 2018

Hierbij bied ik u het advies aan van de Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang1. De instelling van deze commissie is aangekondigd in de brief over het beleid opvang zeehonden van 8 maart 2016 (Kamerstuk 28 286, nr. 856). De adviescommissie heeft haar werk gedaan in de periode van 1 september 2017 – 1 maart 2018.

Ik zal vóór de zomer, in overleg met de betrokken provincies, met mijn reactie komen op het advies van de wetenschappelijke adviescommissie. Bij de uitwerking zal ik de stakeholders betrekken. Tot slot kan ik u melden dat ik vóór 1 juli a.s. een besluit zal nemen over de huidige ontheffingen die op die datum aflopen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven