Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-04-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28286-799".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-487346
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Stand van zaken beleidsbrief dierenwelzijn van 4 oktober 2013
Dossiernummer 28286
Dossiertitel Dierenwelzijn
Identifier kst-28286-799
Indiener S.A.M. Dijksma
Ondernummer 799
Onderwerp Landbouw | Dieren
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-04-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Dierenwelzijn; Brief regering; Stand van zaken beleidsbrief dierenwelzijn van 4 oktober 2013
Uitgiftedatum 2015-03-30
Vergaderjaar 2014-2015