Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-12-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28286-688".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-12-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Thieme over stoppen met levend aanhangen van gevogelte
Dossiernummer 28286
Dossiertitel Dierenwelzijn
Identifier kst-28286-688
Indiener M.L. Thieme
Ondernummer 688
Onderwerp Landbouw | Dieren
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-12-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Dierenwelzijn; Motie; Motie van het lid Thieme over stoppen met levend aanhangen van gevogelte
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2013-2014