Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201428286 nr. 657

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 657 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 6 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de controle op naleving van de zorgplicht voor niet gehouden dieren, zoals omschreven in artikel 2 van de Flora- en Faunawet, te intensiveren en zwaardere straffen in te stellen zoals verzocht in de aangenomen motie-Graus/Helder (32 500 XIII, nr. 108),

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus