Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XIII nr. 108

32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 108 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN HELDER

Voorgesteld 24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering zwaardere straffen in te stellen voor daders van dierenmishandeling en/of -verwaarlozing,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Helder