Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-10-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28286-651".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-254910
Bijlage blg-254911
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-10-04
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Beleidsbrief Dierenwelzijn
Dossiernummer 28286
Dossiertitel Dierenwelzijn
Identifier kst-28286-651
Indiener S.A.M. Dijksma
Ondernummer 651
Onderwerp Landbouw | Dieren
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-10-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Dierenwelzijn; Brief regering; Beleidsbrief Dierenwelzijn
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014