Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-12-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28286-607".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-12-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 november 2012, inzake opvang van dieren
Dossiernummer 28286
Dossiertitel Dierenwelzijn
Identifier kst-28286-607
Indiener I.W. Opstelten
Ondernummer 607
Onderwerp Landbouw | Dieren
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-12-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Dierenwelzijn; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 november 2012, inzake opvang van dieren
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2012-2013