28 286 Dierenwelzijn

Nr. 530 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 november 2011

Door de toenmalige minister van Justitie is op 23 maart 2010 toegezegd uw Kamer te informeren zodra er door het Openbaar Ministerie een beslissing is genomen over twee, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, in beslag genomen Asherakatten. Over de doodsoorzaak van de derde in beslag genomen Asherakat is uw Kamer op 21 januari 2010 al geïnformeerd (Aanhangsel Handelingen, 2009–2010, nr. 1227).

Het OM heeft mij gemeld dat het strafrechtelijk onderzoek is afgerond. Dit heeft ruim een jaar geduurd omdat er in deze zaak een internationaal rechtshulpverzoek moest worden gedaan aan de Verenigde Staten. De zaak is op 4 augustus 2011 in de raadkamer van de rechtbank Haarlem behandeld. Deze heeft daarna besloten de Asherakatten aan het verkeer te onttrekken. Ze worden in een dierentuin in Engeland ondergebracht.

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven