Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-09-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28286-1122".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-945516
Bijlage blg-945517
Bijlage blg-945518
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-07-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Stand van zaken SARS-CoV-2 bij nertsen
Dossiernummer 28286;25295
Dossiertitel Dierenwelzijn
Identifier kst-28286-1122
Indiener H.M. de Jonge
Indiener C.J. Schouten
Ondernummer 1122
Onderwerp Landbouw | Dieren
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-09-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Dierenwelzijn; Brief regering; Stand van zaken SARS-CoV-2 bij nertsen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020