Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201928286 nr. 1057

28 286 Dierenwelzijn

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 1057 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2019

Eerder heb ik uw Kamer op 25 februari, op 29 maart en op 7 mei (Kamerstukken 28 286 en 26 991, nrs. 1040 en 1050) geïnformeerd over een onafhankelijk extern onderzoek dat ik heb ingesteld naar de gang van zaken rond signalen over de noordelijke slachthuizen, de wijze waarop de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hierop heeft gereageerd en de maatregelen die ik in afwachting van de uitkomsten van dat onderzoek heb genomen om het toezicht te verscherpen.

In berichtgeving van RTL Nieuws wordt, in navolging van eerdere berichtgeving aandacht besteed aan misstanden bij het transport van dieren naar België en Duitsland. Dit betreft signalen ten aanzien van het vervoer van niet-transportwaardige dieren naar slachthuizen in onder andere België en Duitsland.

De beelden zijn afschuwelijk en ik neem deze signalen over de complexe problematiek bij het transport van niet-transportwaardige dieren zeer serieus. Onderzoeksbureau 2Solve neemt dit daarom mee in het onafhankelijke externe onderzoek dat ik heb ingesteld naar de gang van zaken rond (signalen over) de noordelijke slachthuizen en de wijze waarop de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hierop heeft gereageerd.

In mijn brief van 7 mei (Kamerstukken 28 286 en 26 991, nr. 1050) heb ik aangekondigd dat er minimaal voor de duur van het onderzoek zoveel als op korte termijn mogelijk is het «vierogenprincipe» wordt toegepast bij de middelgrote slachthuizen in Noord- Nederland. Deze maatregel is nu ook uitgebreid naar het toezicht bij vijf verzamelcentra waar verhoudingsgewijs meer zwakke dieren worden aangeboden. Dit betekent dat bij exportcertificering op deze verzamelcentra twee NVWA dierenartsen worden ingezet.

Ik hecht eraan dat met dit onderzoek alle signalen zorgvuldig worden onderzocht en gewogen. Om een zorgvuldig en volledig rapport te kunnen borgen, zal het onderzoek meer tijd vergen dan eerder gepland. Daarom is het niet mogelijk om uw Kamer, zoals eerder aangegeven, dit rapport voor de zomer toe te sturen. Ik streef ernaar uw Kamer eind van de zomer te informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten