Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-01-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28286-1030".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-01-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Geurts en Lodders over het bedreigen van boeren en hun families
Dossiernummer 28286
Dossiertitel Dierenwelzijn
Identifier kst-28286-1030
Indiener J.L. Geurts
Indiener W.J.H. Lodders
Ondernummer 1030
Onderwerp Landbouw | Dieren
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-01-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Dierenwelzijn; Motie; Motie van de leden Geurts en Lodders over het bedreigen van boeren en hun families
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2018-2019