Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200228243 nr. 16

28 243
Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur

nr. 16
MOTIE VAN HET LID SPIES C.S.

Voorgesteld 3 juli 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering het verzoek van de bestuurdersverenigingen van politieke partijen om subsidie voor het project «Een impuls voor de politieke cultuur» niet honoreert,

overwegende, dat voor een succesvolle invoering van het dualisme in het lokaal bestuur cultuurvernieuwing van cruciaal belang is;

overwegende, dat juist bij deze cultuurvernieuwing de betrokkenheid van politieke partijen onmisbaar is;

verzoekt de regering politieke partijen alsnog tegemoet te komen in de kosten van het bovengenoemde project,

en gaat over tot de orde van de dag.

Spies

Noorman-den Uyl

Jense

Van der Ham

Van Gent