Kamerstukken in dossier 28243

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-03-2002 2001-2002 Kamerstuk 28243, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2002 2001-2002 Kamerstuk 28243, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur; Brief minister met toelichting op het schrappen van de overgangsregeling voor burgemeesters aan wie ontheffing is verleend van het vereiste om in de gemeente te wonen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-06-2002 2001-2002 Kamerstuk 28243, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur; Amendement over het ook opnemen van wethouders in de vertrouwencommissie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2002 2001-2002 Kamerstuk 28243, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur; Amendement over het openbaar maken van de besluitenlijsten van alle raads(commissie)vergaderingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2002 2001-2002 Kamerstuk 28243, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur; Amendement over het handhaven van de verantwoordingsformulering in de Gemeentewet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2002 2001-2002 Kamerstuk 28243, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur; Amendement inzake een bepaling die ervoor zorgt dat de functies van raadsgriffier en gemeentesecretaris niet door dezelfde persoon worden vervuld

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2002 2001-2002 Kamerstuk 28243, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur; Motie over een financiële bijdrage voor het project "Een impuls voor de politieke cultuur"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-07-2002 2001-2002 Kamerstuk 28243, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur; Motie over een financiele compensatie voor het instellen van nieuwe functies in gemeenten, zoals de griffiersfunctie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-07-2002 2001-2002 Kamerstuk 28243, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur; Motie over het door de gemeente zelf laten bepalen in welke onderlinge tijdsbesteding hun wethouders worden aangesteld

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-07-2002 2001-2002 Kamerstuk 28243, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal